top of page

Prière Midi


An verite, Bondye sot avè'm trò lwen pou'l ta lage'm nan wout.

Kanta pou rive, m'ap rive kan menm.

583 views2 comments

Recent Posts

See All
bottom of page