Prière Midi


An verite, Bondye sot avè'm trò lwen pou'l ta lage'm nan wout.

Kanta pou rive, m'ap rive kan menm.

490 views2 comments

Recent Posts

See All