top of page

Prière Midi

Updated: Feb 7, 2021
Kelke swa sa yo fè, bare pa bare, konplo pa konplo, au Nom de Jésus wáp pase nan boul figi yo paske moun káp priye pa konn pèdu batay.

Nap tann ou a midi, vin lage'w nan lapriyè tande !!!!

331 views5 comments

Recent Posts

See All
bottom of page